Besproeiing kan jou in die tronk laat beland Print E-mail
News - Artikels
Tuesday, 28 March 2017 11:33
Untitled Document

Het jy geweet dat die water wat jy vir besproeiing gebruik gemeet, aangeteken en gerapporteer moet word? En as jy dit nie doen nie, jou oortreding tot gevangenisstraf van tot vyf jaar of ‘n soortgelyke boete kan lei?

Marli Burger van die konsulteringsmaatskappy Galago Environmental verduidelik dat dié vereistes in algemene kennisgewing 131 van 2017 uitgespel word. Sy sê dat watergebruik wegbeweeg het van die titelakte ‘reg’ wat met ‘n eiendom verband hou, na ‘n gebruiker-gebaseerde registrasie gevolg deur ’n bestaande wettige gebruiksverifikasie.

Grond- en oppervlakwater word beskou as openbare bates volgens die Nasionale Waterwet (Wet no. 36 van 1998) en vereis gebruikers om hulle wateronttrekking te magtig deur die Departement van Waterwese en Sanitasie (DWS). 

Die kern van effektiewe toewysing van water is om te bepaal wat die beskikbare volume is, asook die huidige wettige gebruik toegestaan in die spesifieke opvangsgebiede en ondergrondse waterbronne. Onvolledige inligting oor onttrekkingsvolumes in 'n opvangsgebied kan tot oormatige toewysing en uitputting van die hulpbron lei. 

Nakomingsmonitering en beheermaatreëls van die DWS het in die laaste paar jaar toegeneem en sluit aspekte van besoedeling, damveiligheid, onwettige onttrekking en storting van water wat afval bevat, in.

Marli sê dat ons Nasionale Waterwet internasionaal as een van die beste wetgewings in die wêreld erken word. Tog sal dit slegs suksesvol wees indien dit deur die DWS, as die bewaarder van ons waterbronne, deur plaaslike owerhede sowel as die private sektor geïmplementeer word. 

Die konsep van selfregulering word geïllustreer in algemene kennisgewing 509 van 2016 waar ’n risiko-ontleding die strengheid van die aansoek proses, asook die monitering van die hulpbron bepaal.

Ná die onlangse reënval wat ons damme weer volgemaak het, is die waterbeperkings, oes- en veeverliese bykans vergete. Die onvoorspelbaarheid van reënval in Suid-Afrika, klimaatverandering, toenemende watergebruik, hoë verdampingstempo en toenemende besoedeling is ‘n paar van die redes waarom strategiese beplanning en toekenning van water noodsaaklik is vir die volhoubaarheid van ons land se beperkte hulpbronne.

Almal is afhanklik van water vir lewe en slegs die verantwoordelike bestuur daarvan kan ons toekoms help verseker.   

 

© 2020 Die/The Bronberger