Print E-mail
News - Rubrieke
Tuesday, 27 June 2017 06:15
Untitled Document

Lianie O’Neill is ‘n rekenmeester van Dante Deo Rekenmeesters in Rayton


Lianie O’Neill

Hier gaan ons al weer. Die belastingseisoen is net ’n katspoegie ver. Saam met dit kom die groot onsekerheid oor wat moet gebeur en teen wanneer dit afgehandel moet wees.  Saterdag 1 Julie merk die groot dag vir die “e-indieners”. Vir die “tou-staners” is Maandag 3 Julie die eerste dag wat SARS-personeel beskikbaar sal wees. 

Vir diegene wat die opgawes per hand of by SARS kantore laat voltooi, is 22 September die laaste dag vir indiening. Nie-voorlopige belasting “e-indieners” het tot 24 November en voorlopige belasting “e-indieners” tot 31 Januarie 2018 om hulle opgawes in te dien.

Dokumentasie
Die dokumentasie benodig om ’n opgawe te voltooi

  • IRP5/IT3(a) – dié inligting is gewoonlik reeds op “e-indiening” ook.
  • Rente en dividend-sertifikate – indien jy binne gemeenskap van goedere getroud is, word altwee partye se sertifikate vereis.
  • Dokumente vir mediese uitgawes soos ’n mediese fonds sertifikaat en mediese uitgawes wat jy self betaal het en nie van die fonds verhaal het nie (kwitansies en voorskrifmedikasie). Indien die gestremdheid-verwante uitgawes van toepassing is, het jy ‘n voltooide ITR-DD vorm (“Diagnosis of Disability”) nodig.
  • Sertifikaat vir bydraes tot ’n uittredingsannuïteitsfonds.
  • Inligting rakende kapitale wins transaksies.
  • Indien jy ’n reistoelaag of byvoordeel ontvang het, ‘n logboek asook die volgende inligting ten opsigte van die voertuig:  registrasie-nommer; maak van voertuig; model; jaar; kosprys; open odometer-lesing; sluit odometer-lesing; en sake-kilometers. Onthou dat die logboek die begin- en eindbestemmings moet aandui asook die rede vir elke rit.
  • Kwitansies vir kommissie-verwante uitgawes.
  • Finansiële state vir besigheids-, boerdery en ander bedryfsaktiwiteite
 

© 2020 Die/The Bronberger