Wat is werkloosheidsversekering? Print E-mail
News - Rubrieke
Monday, 28 January 2019 12:03
Untitled Document

Lianie O’Neill is ‘n rekenmeester van Dante Deo Rekenmeesters in Rayton


Lianie O’Neill

Suid-Afrika het een van die hoogste werkloosheidsyfers in die wêreld. Ongeveer 50% van Suid-Afrikaners tussen die ouderdomme van 18 en 24 is werkloos. Die Wet op Werkloosheidsversekering (“the UI Act”) en die Wet op Werkloosheidsversekeringsbydrae (“the UIC Act”) maak voorsiening vir voordele waarop bydraers tot die fonds geregtig is.

Wie moet tot die fonds bydra? Alle werknemers en hulle werkgewers moet tot die fonds bydra behalwe werknemers wat: Minder as 24 ure per maand werk; in diens is as offisiere in die nasionale of provinsiale terrein van die regering; slegs kommissie verdien.

Hoeveel moet jy betaal? ‘n Totaal van 2% van die vergoeding wat die werkgewer aan die werknemer betaal moet aan die fonds oorbetaal word: 1% deur die werknemer en 1% deur die werkgewer. Daar is egter ‘n maksimum plafon van R148.72 per maand. Dus sal die totale 2% per maand nooit R297.44 oorskry nie.

Wie kan nie van die fonds eis nie? Onder die volgende omstandighede kan jy nie van die fonds eis nie: Indien jy uit jou werk bedank het; of indien jou reg tot die eis opgehef is weens bedrog.

Wanneer kan jy wel eis? Die fonds maak voorsiening vir vyf eise: Werkloosheid – indien jy afgedank word weens ‘n kontrak wat eindig of bankrotskap van die werkgewer. Siekte – indien jy afgedank word weens siekte of indien jy vir langer as 14 dae nie ‘n salaris ontvang nie. Dan is daar ook kraamverlofvoordele; aannemingsvoordele; en afhanklike voordele – ingedien deur afhanklikes indien die broodwinner te sterwe kom.

Elke eis het sy eie stel reëls en eise word volgens ‘n formule bereken. Skakel gerus die WVF kantore vir enige hulp en navrae: 0800-843-843.

 

© 2020 Die/The Bronberger