Bronnie bewys homself Print E-mail
News - Briewe
Tuesday, 22 October 2019 12:39
Untitled Document

Johnny van der Merwe van Olympus skryf:
Geagte mnr en mev Kleijn en personeel van Die Bronberger: Vergun my ‘n klein bietjie agtergrond en dan die eintlike rede vir hierdie skrywe.

Ek het as 16-jarige Karooseun op 4 Desember 1948 in kamer 13, Ou Raadsaal, Kerkplein, Pretoria in die personeelkantoor van die Transvaalse Provinsiale Administrasie begin werk.

As ‘n mens in 1948 vanaf die Uniegebou op die stad afgekyk het – grootliks Arcadia en Sunnyside – was Pretoria feitlik ‘n baie groot ‘dorp’ van rooidakhuise met heelwat losieshuise en ‘n paar hotelle, soos die Hellenic in Kerkstraat.

Op 31 Januarie 1991 na 43 jaar diens in verskillende staatsdepartemente, het ek afgetree en in Pretoria aangebly.

Dit het my so pas plus minus twee ure geneem om die 17de verjaarsdaguitgawe van Die Bronberger te lees. U is al in die verlede tereg baie lof toegeswaai, dog ek voel genoop om u, veral na aanleiding van die 17de verjaarsdaguitgawe, spesiaal te bedank vir ‘n gratis glanstydskrif wat dwarsdeur sy bestaan homself bewys ten opsigte van die wydste verskeidenheid van weldeurdagte en interessante artikels en baie belangrik – altoos in goeie smaak, deurgaans met ‘n ondertoon van Christelike standaard!

Jare van goeie gesondheid en geluk toegewens.

 

© 2020 Die/The Bronberger