Witflip en Groenflip se mense woon nog op Witpoort Print
News - Toeka se dae
Thursday, 07 December 2017 08:06
Untitled Document

Die plaas Witpoort kry sy naam van die poort waar die Osspruit deur die Witrand se wit rotse vloei. Dit is die distrik waar generasies Oppermans al langer as ‘n eeu woel en werskaf, waar hulle aan die Slag van Witpoort in die Engelse Oorlog deelgeneem het en grond geskenk het om ‘n skool te begin.

Hendrik Opperman vertel dat sy oupagrootjie, RWJ Opperman hom in die 1860’s op Witpoort gevestig het. Sy seun, Hendrik se oupa, PA ‘Groen Flip’ Opperman het aan die Slag van Witpoort deelgeneem.

Ook het Hendrik se oupagrootjie se oudste broer se seun, JGS ‘Groot Gert’ Opperman, en sy seun Witflip Opperman hier gewoon.


Witflip Opperman
Foto’s: Hendrik Opperman-versameling

Slag
Die Slag van Witpoort was op 16 Julie 1900. Na die slag van Diamond Hill van 11 tot 13 Junie 1900 het generaal Louis Botha se magte ooswaarts met die Delagoabaai-spoorlyn langs beweeg.

Hulle het by Balmoral, net buite Bronkhorstspruit, hergroepeer en na Pretoria begin terugbeweeg. Dié magte het vanaf die Pienaarsrivierstasie in ‘n halfmaan oos gestrek tot by Springs en het verskansings opgerig wat vandag nog op die riwwe vanaf Zwavelpoort en Tierpoort tot by Witpoort staan.

Op 10 Julie het generaal French met 7 500 kakies die Boere al langs die Bronberg aangeval. In die nag van 15 Julie het generaal Ben Viljoen se kommando nader aan die oostelike Britse stellings by Witpoort beweeg.


Met die Slag van Witpoort, van links na regs: Groenflip Opperman, Groot Hand Eendjies
en Baltus Erasmus

Teen dagbreek het hulle uit drie verskillende rigtings ‘n aanval op die Britse posisies op die rand begin en was op die punt om die veldslag te wen voor die Kanadese teenaanval vanaf die suide.

Teen 2 uur daardie middag het majoor-generaal Hutton al sy beskikbare troepe in daardie rigting beweeg en teen sononder is die Boere na Bronkhorstspruit verdryf.


Cecilia Jacoba Roos, ‘n nooi Opperman

Skool
Ná die oorlog is Laerskool Witpoort in 1904 in ‘n kamertjie begin, maar eers op 28 Julie 1909 is grond vir ‘n nuwe skoolgebou afgestaan. Hendrik vertel dat sy oom Witflip Opperman die deel waarop die huis staan geskenk het. Die aangrensende deel, waar die skool en westelike sportgronde is, het van JL Smit van Vlakfontein gekom.

Hendrik is op 14 Julie 1947 as die oudste kind van Daniël Jacobus Opperman en AJF Potgieter gebore. Sy doopnaam sluit sy ma se van in – Hendrik Jacobus Potgieter Opperman.

Hendrik het op die plaas Dorstfontein, wat aan Witpoort se oostekant grens, grootgeword.


Hendrik Opperman, regs, en sy broer Flippie

Hy het in 1954 sewe jaar oud geword en moes skool toe gaan. Die gesin het na Witpoort verhuis, waar sy pa tot voor sy huwelik op 6 Julie 1946 gewoon het, omdat daar nie ‘n skoolbus oor Dorstfontein geloop het nie.

Hendrik vertel dat sy pa se oudste suster, Cecilia Jacoba, skool toe moes loop. Hendrik se oupa het vir haar ‘n voetpad met leiklippe deur die vlei op Witpoort gepak sodat sy droog by die skool kon uitkom.

Cecilia, wat in 1896 gebore is, was een van die Laerskool Witpoort se eerste leerlinge. Die kinders wat verder gebly het, het met donkies en donkiekarre skool toe gery.