Vaalbankers vrees plae en besoedeling Print
News - Aktueel
Tuesday, 28 April 2015 22:35
Untitled Document

Vaalbank-inwoners is ontsteld oor die massiewe kommersiële landbouprojekte wat ‘n impak op hulle rustige bestaan gaan hê. Hulle is bekommerd oor vlieë, stank en waterbesoedeling wat die toevoeging van 40 000 hoenders en 5 000 ingekampte beeste kan meebring.

In Februarie het Envirovision Consulting CC vir omliggende bure ‘n skriftelike kennisgewing gegee dat Orono Trading 61 beplan om infrastruktuur daar te stel om hoë digtheid beeste-eenhede vir ‘n melkery op gedeelte vyf van die plaas Vaalbank 511 JR te vestig.

Dié gedeelte is uit met die Ou Bronkhorstspruitpad (R104), ongeveer 6 km oos van dié pad se kruising met die Rayton/Cullinan-afrit van die N4-snelweg.

Die voorgestelde ontwikkeling behels die konstruksie van infrastruktuur vir kommersiële melkproduksie met ‘n digtheid van 20 vierkante meter per eenheid en 500 eenhede per fasiliteit.


Hoë-digtheid melkbees-eenhede

‘n Omgewingstudie word deur Envirovision gedoen omdat inheemse plantegroei uit ‘n gebied, wat hulle as groter as een hektaar, maar kleiner as 20 hektaar beskryf, verwyder sal word.

Orono Trading is ‘n plaasbestuursmaatskappy op gedeelte een, Kaalfontein in die Rayton-distrik.

Buurman Frans Prinsloo sê dat melkbeeste wat in so ‘n hoë digtheid aangehou word ‘n konsentrasie van kraalmis gaan veroorsaak wat reguit spruit toe gaan loop as dit reën en besoedeling tot gevolg gaan hê.

Bure moes binne 30 dae kommentaar lewer oor die voorgestelde ontwikkeling aan Cappie Linde van Envirovision. Vir meer inligting, stuur ‘n e-pos aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of bel Cappie by
082-444-0367.

Frans is ook ontsteld oor die hoeveelheid vlieë wat ‘n beplande hoenderplaasontwikkeling gaan lok. Hy sê dat hy ‘n bakkery vanaf sy hoewe bedryf en dat ‘n vliegplaag die einde daarvan kan beteken.


‘n Braaikuiken-huis

Bure het op 21 Maart kennis gekry dat aansoek gedoen word vir omgewingsmagtiging vir ‘n hoenderplaas op gedeelte 15 van die plaas Vaalbank 511 JR. Die voorgestelde hoenderboerdery sal uit 12 braaikuiken-huise bestaan, wat die kapasiteit sal hê om 40 000 hoenders te huisves.

Die aansoeker is MS Kekana. Shubini Konsultasie en Bestuursdienste is aangestel as die onafhanklike omgewingsmaatskappy wat die omgewingsberamingstudie en die openbare deelnameproses vir dié projek doen.

Bure het tot 21 April gehad om as belanghebbende partye in die proses te registreer. Vir meer inligting stuur ‘n e-pos aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of praat met Maxwell by 078-559-9272.