Tussenverkiesing om nuwe raadslid te kies Print
News - Aktueel
Thursday, 15 October 2009 23:08
Untitled Document

’n Tussenverkiesing word op 18 November in Kungwini se wyk twee gehou. ’n Nuwe raadslid moet in die plek van DA raadslid, Dawie Pretorius, gekies word.

Registrasie vir dié verkiesing is op 3 en 4 Oktober gehou by die Silver Lakes klubhuis, Laerskool Tygerpoort, die Ubuntu-sentrum op die Boschkoppad en Kutumela Molefi Middelskool op die ou Bronkhorstspruitpad, Donkerhoek. Kiesers kan net stem waar hulle geregistreer is in die tussenverkiesing. Vir meer inligting, kontak Charlotte Engelbrecht, IEC Kungwini by 013-932-4948 /50/46, stuur ’n faks na 086-549-5390 of besoek die munisipale verkiesingskantoor op die hoek van Marken Gnl Louis Bothastraat in Bronkhorstspruit.


Die grense van Kungwini se wyk twee