Grondeise in Bronberg-gebied is geldig Print
News - Aktueel
Wednesday, 18 November 2009 08:50
Untitled Document

Die grondeise wat op ’n groot deel van die Bronberg-gebied ingedien is, is wel geldig. Die eise is egter nie vir spesifieke plotte of plase ingedien nie en daar word gekyk na grond wat vrywilliglik te koop aangebied word.

Só sê die Grondeisekommissaris, SI Seboka. Sy bevestig dat die kantore van die Kommissie op die Restitusie van Grondregte verskeie grondeise in die Bronberg en omliggende gebied ontvang het. Dié eise is almal ingesit voor die wettige afsnydatum van 31 Desember 1998, maar word nou eers ondersoek.

In Oktober het Die Bronberger berig dat grootskaalse nuwe grondeise onlangs oor ’n wye gebied van die Bronberg ingedien is. Die gebiede wat geraak word is Boschkop 369 JR, Kameelzynkraal 547 JR, Kleinfontein 368 JR, Kleinzonderhout 519 JR, Rietvlei 518 JR, Tweedraght 516 JR, Witfontein 521 JR, Zwavelpoort 373 JR, Mooiplaas 355 JR, Witpoort 551 JR, Rhenosterfontein 210 JR en 214 JR, Nooitgedacht 524 JR en 525 JR en Klipkop 396 JR.

Dié grondeise is gepubliseer in die Staatskoerant 32483 van 14 Augustus onder notas 1088 en 1089. Seboka sê dat dié grondeise as geldig beskou word in terme van die Restitusie van Grondregtewet, Wet Nr 22 van 1994, soos aangepas en gepubliseer in die Staatskoerant. Sy sê egter dat haar kantoor se doel met die skikking van die grondeise is om te fokus op plase in staatsbesit en plotte en plase wat onder die gewillige-verkoper-gewillige-koper beginsel aangebied word.

Peet Grobbelaar, ’n prokureur wat spesialiseer in grondeise, het in Die Bronberger se Oktober-uitgawe gesê dit is duidelik dat die eise nie gebaseer is op voormalige eienaarskap van die betrokke grond nie, aangesien voorlopige navorsing getoon het dat meeste van die betrokke grond reeds vanaf die laat 1800’s in private besit was. Die Magalies-Bronberg Grondeienaarsvereniging (MBGV) het ’n faks na die Grondeisekommissaris, vir aandag SI Seboka, gestuur om grondeienaars se besorgdheid oor die grondeise aan te dui en om meer inligting oor die basis van dié eise te probeer uitvind.

Die brief het inligting versoek oor die individuele eise vir plase, soos watter gedeeltes geëis word, wat die basis vir individuele eise is en die datums wanneer die grondeise geregistreer is, siende dat daar verstaan is dat die tydsbeperking vir sulke grondeise reeds verstreke is. In haar antwoord aan die MBGV sê Seboka dat die gelyste eiendomme wat aan MBGV-lede behoort nie onderwerp sal word aan grondeise nie en dat die kommissie grondeienaars nie sal verhoed om enige transaksies aan te gaan of ontwikkeling op hul eiendom aan te pak nie.

Sy sê indien Bronberg-inwoners in die toekoms dalk onderwerp sal word aan grondeise en indien dit nodig sou wees vir die kommissie om spesifieke eiendomme aan te skaf, die kompensasie wat aan die eienaars uitbetaal sal word sal afhang van eiendomswaardasies wat deur ’n onafhanklike eiendomswaardeerder gedoen word. Sy sê dat daar ’n onderhandelingsproses tussen grondeienaars en die kommissie sal wees.

Sulke onderhandelings het egter nie betrekking tot die eiendomme in ons gebied wat in die Staatskoerant 32483 van 14 Augustus onder notas 1088 en 1089 gepubliseer is nie. Seboka sê dat dié eiendomme nie deur die kommissie nagevolg sal word vir die skikking van grondeise nie.

Vir meer inligting kontak Alexandra Ramlagan-Stephens by die Kommissie vir die Restitusie van Grondregte: Gauteng en Noordwes by tel 012-310-6500 of faks 012-324-5812.